Bästa finishen!

Jag lämnar över till nya krafter hos Jon Stenberg som fortsätter att dominera i ytbehandlings-området.

Med min erfarenhet av kundprojekt i Jon Stenberg sedan 2016 hoppas jag kunna dela mina kunskaper så att min efterträdare fortsatt kan erbjuda starka lösningar från de bästa maskintillverkarna.