STRYKTIPSET FÖR VECKA 2010
  Veckans rad KA LA TW AB HK JB LG CJ ÅL 128.an
                       
1  1  1 1  1  1 1 1  1 1x 1  1
2  1  1 1x  1x  x 1x 12  1x 1x 1x  12
3  1  1 1  1  1 1 1x  1 1 1  1x
4  2  1x 12  1x  1 1 1  x2 1 1x  1
5  x  1 1  1  1 1 1  1 1 1  1
6  x  x2 x2  x  12 12 2  x2 x2 2  12
7  2  1 1  2  1x x2 x2  1x 1x 2  x2
8  x  1 2  x2  x2 x2 2  2 2 12  12
9  1  1x 1  1x  1 1 1  1 1 1  1
10  2  1 x2  12  1x 1x 1x  1 1 x2  1x
11  1  1 1  1  1 1 1  1 1 1x  1
12  2  12 12  1  12 1 12  12 12 1  12
13  1  1 1  1  1 1 1  1 1 1  x
                       
   8  10 10 7 8 8 9 8  8 7
Totalt  45  53 52  46  48  46  47  50  46  
                       

Med reservation för allt