STRYKTIPSET FÖR VECKA 2216
  Veckans rad KA LA TW AB HK JB LG CJ ÅL 128.an
                       
1 x  1x 2 12 2 2 2 12 2 12 2
2  1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1
3  x  1x  12 1 1x 12 x2 1 1x 1 12
4  2  1  x2 2 2 x2 x2 2 12 x2 x2
5  x  1  1 12 12 1 1 12 1 1 1
6  x  1  12 2 1 1 1 1 1 1 1
7  x  1  1x 1x x 2 2 x2 1x 1 x2
8  x  1x  2 2 2 x2 2 x2 x2 1x x2
9  1  1x  x x2 1x 1x 12 1 x2 x2 1x
10  2  1x  2 2 2 12 1 2 2 2 12
11  1  1  1 1 12 1 1x 12 1 12 12
12  1  1  1x 1x 1 1 1 1 1 1 1
13  2  1  1 1 1x 1 1x 1 1 1 1
                       
   7  6  6  8  6  6  8  8 6  8
Totalt  61 62 68 68 67 65 68 67 64  
                       

Med reservation för allt

 

 68 rätt på 3 spelare!

Blir det en avgörande extraomgång?