STRYKTIPSET FÖR VECKA 2004
  Veckans rad KA LA TW AB HK JB LG CJ ÅL 128.an
                       
1  x  x2  x2 12 12 12  12 12 x2  2 12
2  2  x2  2  2  2 2  2  2 2  2 2
3  x  1  1  1  1 1  1  1 1  1 1
4  x  1  1x  2  x 1x  x2  2 1x  x2 1x
5  2  1x  1  12  1 1  1  1 1  1x 1
6  2  1  1x  1  1 1  1  1 1  1 1
7  x  1  x2  1x  1x 1  1x  1x 1  2 1x
8  2  x2  2  2  12 x2  12  x2 12  x2 x2
9  1  1  1  1x  1x 1  1  1x 1  1 1x
10  1  1x  1  1  x2 1x  1x  1 1x  1x 1x
11  2  1  1x  1  1 1  1  1 1  1 1
12  x  1  2  1x  2 12  2  x2 x2  x2 12
13  1  1  1  1  1 1  1  1 1  1 1
                       
  6 8 8 6  6 7  7  8 7  7
Totalt  22  24 23  21  22  20  21  24  21  
                       

Med reservation för allt